Support

Mededeling brandblusdekens

De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) concludeert na nieuw onderzoek dat  geen enkele blusdeken geschikt is voor het veilig doven van frituurbranden en wil benadrukken deze dekens hiervoor dus ook niet meer te gebruiken. Wel blijft een blusdeken zeer geschikt voor het doven van kleine branden als kleding-, vuilnisbak- en personen branden.


Wanneer u een blusdeken in huis heeft adviseren wij deze alleen  te gebruiken voor het doven van kleine branden. Bij een frituurbrand adviseren wij u het volgende.


1. Gebruik voor het veilig frituren een elektrische frituurpan met een thermostaat. Mocht u toch een gewone pan gebruiken; neem dan onderstaande  adviezen in acht.
2. Laat een (frituur)pan nooit onbeheerd achter
3. Bedek, indien mogelijk, uw handen / trek ovenhandschoenen aan
4. Zorg dat er een passende deksel in de buurt ligt en dek een brandende pan af met een passend deksel (plaats de deksel van u af)
5. Zet direct de warmtebron uit.
6.  Doe de afzuigkap uit (minder aanvoer van zuurstof)
7.  Laat de pan staan totdat deze is afgekoeld (tenminste een uur)
8.  Is de brand groter dan de pan: alarmeer uw huisgenoten en verlaat uw huis. Bel 112 als u buiten bent.

Neem nooit een risico en stel persoonlijke veiligheid ALTIJD voorop!
Om er voor te zorgen dat dit duidelijk wordt voor u en de medebewoners stellen we een waarschuwingssticker beschikbaar die u op de zak van uw huidige deken kunt plakken.

Aanvraagformulier
Klik hier voor het aanvraagformulier om uw waarschuwingssticker(s) te bestellen. U ontvangt uw sticker(s) binnen 1 week thuis.

Uitnodiging enquête blusdekens
Graag willen wij u uitnodigen om deel te nemen aan onze enquête over het gebruik van blusdekens. Het beantwoorden van de vragen neemt slechts 1 minuut van uw tijd in beslag. De verzamelde gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet voor commerciele doeleinden gebruikt.

Klik hier voor de enquête.