Tagged with 'ELRO brand'

Brandpreventieweken

Het zijn de brandpreventieweken!

Dit jaar wordt er extra aandacht besteed aan branden die veroorzaakt worden door (defecte) elektrische apparaten of foutief oplaadgedrag. Aangezien het aantal elektrische apparaten in de toekomst verder zal toenemen, neemt ook het risico op brand toe.

 

Met de campagne van dit jaar wilt de organisatie deze problemen voorblijven en de doelgroep brandveilige keuzes leren maken. De campagne van dit jaar ‘Brandweer zoekt speurneuzen!’ is gericht op kinderen van 9 tot en met 12 jaar die op een speelse en interactieve wijze kennis gaan maken met brandveilig gedrag. Het thema sluit aan bij de belevingswereld van een kind. Een verbrand mobieltje, een verbrande laptop, een verbrand verlengsnoer of een omgevallen lamp die brand in bed heeft veroorzaakt. Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen dingen zelf uitvinden en onderzoeken.

Voor meer informatie en het interactieve spel verwijzen we je graag door naar www.brandpreventieweek.nl


Keukenbrand

Keukenbrand: wat is de meest gemaakte fout?

Een verhaal uit de praktijk gegrepen waar de afloop heel anders had kunnen zijn. Gelukkig werden jonge ouders in Limburg wél tijdig gewaarschuwd. Saillant detail, de ouders werden niet door de rookmelder gewaarschuwd, maar nota bene door de babyfoon.

De keukenbrand

In dit geval ontstond de brand in de keuken. In onze optiek niet zozeer door nalatig handelen, maar eerder een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Zoals mevrouw in bovenstaande filmpje toelicht: een koffiezet apparaat op het fornuis, waarbij de knop van het fornuis wordt opengedraaid door een lade die open schuift. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Het betoog kan gevoerd worden dat het koffiezetapparaat niet op het fornuis had mogen staan, dat de lade niet tegen het fornuis mag komen of dat de gebruikers beter hadden moeten opletten. Echter, de praktijk leert dat dit soort gevallen toch kunnen en zullen blijven voor komen.

Wat ging er wel fout? 

De oorzaak bestrijden is dus kennelijk lastig. Wat had er dan wel beter gekund? Een aantal tips op een rij:

1)      Melders bij de bron: Zorg voor een melder die zich dicht bij de bron bevindt. In dit geval werd de brand pas laat gedetecteerd. Hieruit kunnen we afleiden dat er zich geen melder in de keuken bevond. We raden dan ook altijd aan om een hittemelder (ook wel keukenbrandmelder genoemd) in de keuken te plaatsen. Deze melder gaat niet af op rook, maar slechts op hitte. Zo ontstaat er geen vals alarm, maar wordt een keukenbrand wel in een vroeg stadium gedetecteerd;

2)      Strategische plaatsing melders: Plaats rookmelders in de andere ruimtes. Het is goed mogelijk dat in dit geval een rookmelder in een aanpalende ruimte eerder dan de hittemelder alarm zou geven. Eenvoudigweg omdat er mogelijk nog te weinig hitte werd opgebouwd, maar er al wel veel rookontwikkeling was door smeulend plastic. Door een combinatie van melders door de woning wordt in een zo vroeg mogelijk stadium brand/rookontwikkeling gedetecteerd. Dit levert u de belangrijke tijdswinst op die in een dergelijk geval van levensbelang kan blijken. In dit specifieke geval zou ook de rookontwikkeling al schade hebben kunnen toebrengen.

3)      Controleer! Zorg dat de melders die geïnstalleerd zijn ook daadwerkelijk functioneren. Ondanks dat melders steeds geavanceerder worden met lege batterij indicatie, zelfchecks en gekoppelde apps, blijf zelf ook testen. Zet het in de agenda of test tegelijk met het maandelijkse alarm op de eerste maandag van de maand. Een andere tip is tijdens het stofzuigen, daar het toch al wenselijk is om de rookmelder af en toe even af te stoffen/te stofzuigen.

 

We mogen van geluk spreken dat het in dit geval goed is afgelopen, mede door adequaat handelen van de ouders in de noodsituatie en Brandweer Zuid-Limburg. De aanloop naar de omstandigheden is echter wel een voorbeeld waar helaas vele gezinnen zich in zullen herkennen. Dit terwijl het creëren van een veiligere woning op basis van bovengenoemde tips een beperkte tijdsinvestering vergt. Brandweer Zuid-Limburg en ELRO willen benadrukken dat de bewustwording er is, maar we kunnen samen zeker nog belangrijke stappen zetten in een brandveiliger Nederland.

 

Met dank aan Brandweer Zuid-Limburg en de familie Huveneers-Crombach.