Wetgeving rookmelders

In Europa gelden zeer strenge regels voor de productie en verkoop van rookmelders. Deze regels zijn vastgesteld in de norm EN14604:2005+AC:2005. Alle rookmelders die in de Europese gemeenschap worden verkocht, dienen volgens deze norm te zijn gecertificeerd door een onafhankelijk testinstituut. Slechts een bepaald aantal testinstituten zijn geschikt om volgens de rookmeldernorm te testen. Serious business, dus!

Naast de Europese norm die door heel Europa heen geldt, kunnen er ook nog lokale normen van toepassing zijn. In Nederland moeten onder andere woningen die gebouwd zijn na 2003, voorzien zijn van rookmelders die voldoen aan de norm NEN 2555. Deze norm schrijft voor dat een rookmelder gekeurd moet zijn volgens de EN14604:2005+AC:2005, maar ook dat hij op het lichtnet wordt aangesloten en voorzien is van een back-up batterij. Dit is een belangrijk verschil met de Europese rookmeldernorm, die niet alleen rookmelders die aangesloten worden op het lichtnet, maar ook batterijgevoede rookmelders toestaat.

Rookmelder wetgeving Nederland

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders officieel verplicht voor elke bestaande woning in Nederland. Deze rookmelders moeten voldoen aan het Europese EN 14604 certificaat. Op elke woonlaag dient minimaal één rookmelder te hangen. Tevens moet er in elke besloten ruimte die deel uitmaakt van een vluchtroute een rookmelder geplaatst worden.

Er wordt volgens de wet geen eis gesteld aan het type melder dat moet worden gemonteerd, zolang deze voldoet aan het EN 14604 kenmerk. Echter wordt er wel aangeraden om melders aan te schaffen die voorzien zijn van een batterij die 10 jaar lang meegaat. Verder zouden slimme koppelbare melders een nog groter veiligheidsgevoel kunnen geven. In geval van brand zal u een melding ontvangen op uw telefoon en zullen alle gekoppelde melders ook alarm slaan.

Nieuwbouw

Sinds 2003 is al het verplicht om in nieuwbouw woningen in Nederland een optische rookmelder te installeren die voorzien is van netstroom en een secundaire stroombron. De melders moeten bovendien ook koppelbaar zijn en voldoen aan de NEN 2555 norm. In 2012 is deze wet aangepast. Vanaf dit jaar moeten gerenoveerde woningen ook voorzien worden met rookmelders die aan de NEN 2555 norm voldoen.

Ben je van plan om een nieuwbouwwoning te kopen? Let er dan op dat de aannemer de aansluitingen voor rookmelders meeneemt in de bouwplannen. Het is de verantwoordelijkheid van de aannemer om een woning op te leveren die voldoet aan het Bouwbesluit 2012 – en dus voorzien is van rookmelders. Is dit niet het geval, spreek de aannemer hier dan zeker op aan!

Korting

De meeste verzekeraars geven geen korting op de inboedelverzekering bij aanschaf van een rookmelder, dat is eigenlijk best gek aangezien je bij goed hang- en sluitwerk wel vaak korting krijgt op je inboedel- of woonverzekering. Echter is dat bij sommige verzekeraars wel het geval en korting is altijd welkom. Daarom is het altijd handig om na te gaan of je korting krijgt op je verzekering, wanneer je rookmelders in je huis hebt hangen.

Rookmelder wetgeving België

Vanaf 1 januari 2020 is het volgens de wet in Vlaanderen verplicht om op elke verdieping van een koop- of huurwoning een rookmelder te installeren. Zowel het vermijden als brandrisico’s als het investeren in degelijke rookmelders dragen bij aan de brandveiligheid.

In België eisen woningbranden jaarlijks enorm veel slachtoffers. Als er ’s nachts een brand woedt is er een kleine kans dat je daarvan wakker wordt zonder hulpmiddel. Het is zo dat je in je slaap niets ruikt en dus niet wakker wordt van de geur. Rook van een brand verspreid snel en is verstikkend.

Wetgeving

In België was het sinds 2013 al verplicht om minstens 1 rookmelder per verdieping te hebben in:

  • Huurwoningen
  • Studentenwoningen
  • Nieuwbouwwoningen
  • Gerenoveerde woningen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist was
  • Woningen waarvoor een bijzondere sociale lening werd toegerekend

Als een woning niet voldoet aan deze verplichting, krijg je geen conformiteitsattest. Naast dit riskeert de verhuurder een boete. 

1 januari

Vanaf 1 januari 2020 is het dus verplicht voor alle Vlaamse woningen om minimaal één rookmelder in huis te hebben. Rookmelders zijn bovendien van levensbelang en zijn verantwoordelijk voor het redden van levens. De Vlaamse brandweer heeft een voorkeur voor melders met een 10-jarige batterij die niet te vervangen is en raadt deze dus ook aan.

De nieuwe verplichtingen worden echter niet actief gecontroleerd, omdat dat een onbegonnen zaak is. Dit moet geen reden zijn voor de particulier om geen rookmelders op te hangen.

Eisen

Veel mensen hebben geen flauw idee waar een goede rookmelder aan moet voldoen. De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN EN 14604. Zowel een rookmelder met een vervangbare batterij als een rookmelder met een niet-vervangbare batterij komt is toegestaan. Bij een niet vervangbare batterij moet de batterij wel 10 jaar meegaan.

Een goede rookmelder moet ook voorzien zijn van een testknop, zodat hij te allen tijde getest kan worden. Zo weet je dat je beschikt over een goed werkende melder.

Alles over rookmeldersELRO Rookmelders